Πώς θα διδάξετε Βarre Αstié

Η προσπάθεια ανάλυσης και καταγραφής του βασικού μαθήματος ΒΑ οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου «Grammaire des Corps» από τον κ.Astié. Εκδόθηκε στη Γαλλία το 1990. Προτείνει ένα ολοκληρωμένο μάθημα ΒΑ και περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες και υποδείξεις για τους/τις καθηγητές/τριες.
Το βιβλίο μεταφράστηκε στα Ιαπωνικά και στη συνέχεια στα Ελληνικά με τον τίτλο «Γραμματική του Σώματος» και είναι το βασικό εργαλείο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ΒΑ trainers που ξεκίνησε το έτος 2009.
Η εκπαίδευση, που έχει τον τίτλο «Diplôme Barre Astié», ολοκληρώνεται σε ένα ή δυο χρόνια και η απόκτηση του διπλώματος επιτρέπει τη διδασκαλία της μεθόδου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Περιλαμβάνει έξι ενότητες στις οποίες αναπτύσσονται τρία επίπεδα δουλειάς-βασικό, μεσαίο και προχωρημένο- με βάση το βιβλίο «Γραμματική του Σώματος». Περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια παιδαγωγικής και πρακτική.