51 Διεθνές Συνέδριο Χορού CID/Unesco

Παρουσίαση της μεθόδου ΒΑ έγινε για άλλη μια φορά στο πλαίσιο του 51ου Διεθνούς Συνεδρίου του CID/UNESCO (International Dance Council), στην Αθήνα, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Ένα μάθημα εισαγωγής στη βασική τεχνική της ΒΑ δόθηκε από την κ.Ελένη Μπαλαφούτη και στη συνέχεια η ανάπτυξη της μεθόδου και η καλλιτεχνική εξέλιξη έγινε από τον ίδιο τον κ.Alain Astié .

SHARE: